Forshaga huvudbild
Driftstatus

Här hittar du driftstatus (driftstörningar, uppdateringar och underhåll) för Forshaga Fibernät. Håll utkik här och på din tjänsteleverantörs hemsida innan du ringer då telefonen lätt blir överbelastad med samtal vid störningar.

Felanmälan
Om dina fibertjänster slutar fungera ska du felanmäla det till din tjänsteleverantör (operatör). Gör en egen felsökning och titta på din tjänsteleverantörs hemsida om det är en driftstörning först, innan du tar kontakt: A3, Bahnhof, Boxer, Bredband2, Com Hem, Dalakraft, Ownit, Sappa, Telia, Th1ng, Universal eller Viasat.

Informationsbrev vid driftstörningar
Vill du få e-postutskick vid driftstörningar? Anmäl dig här.