Forshaga huvudbild
Fiber till byn

På landsbygden har Forshaga kommun haft ansvaret för fiberutbyggnaden genom projektet ”Fiber till Byn”. Från 1 september 2016 övertog Forshaga Fibernät AB ansvaret för utbyggnaden av fiber även på landsbygden. I uppdraget ligger både byggnation av stamfiber och områdesnät.
Landsbygdsprogrammet 2019
I november 2017 fick vi reda på att vår ansökan om stöd hos Länsstyrelsen gick igenom. Vi kommer tilldelas 3,7 miljoner kronor i stöd av Länsstyrelsen Värmland för att bygga ut fiber till landsbygdsadresser som inte bedömts ha förutsättning för kommersiell utbyggnad inom en treårsperiod.
Det här projektet är nu avslutat och klart. Läs mer direkt på området.
Landsbygdsprogrammet 2021
Vi har ansökt och fått beviljat mer stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket och kommer att starta upp ett nytt projekt under 2020 med att ansluta ett antal adresser på landsbygden som det inte är kommersiellt gångbart att bygga till. Slutdatum för projektet är 2022-06-30. Läs mer direkt på området.