Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor om fiber och fiberutbyggnaden i kommunen. Observera att Forshaga Fibernät inte tar emot felanmälningar, alla typer av fel ska felanmälas direkt hos din tjänsteleverantör - se driftstatus för information om driftstopp och störningar.

Växel: 054-56 22 72

Besöksadress: Esplanaden 3, Forshaga
Postadress: Box 86, 667 22 Forshaga
E-post:
Skickar du e-post bör du ha svar inom 48 timmar (vardagar). Telefonen är öppen 9-16 (vardagar) men sitter vi i möten har vi tyvärr ingen möjlighet att svara och sitter vi upptagna i samtal kommer det tyvärr ingen upptaget-ton utan ett röstmeddelande som meddelar att du får försöka igen.
Avvikande öppettider (ingen telefontid)
24-26 december - Stängt
31 december - Stängt
1 januari - Stängt
6 januari - Stängt
9 april - Stänger kontoret kl.12. 
10-13 april - Stängt
Faktureringsuppgifter Forshaga Fibernät AB
VAN-operatör: InExchange
GLN-nr: 7365567863127
Peppol-id: 0007:5567863120
Orgnr: 556786-3120
Fakturareferens ska alltid anges.
__________________________________________________________________________________
VI JOBBAR MED FIBER
Linda Jungarå, kommunikatör/marknadsassistent

Isabell Hult, kommunikatör/marknadsassistent

Jonas Aronson, driftchef
Fredrik Holgersson, fibertekniker
Anders Pettersson, VD (FFAB, FABO & FEAB)

Direkt: 070-244 38 87
__________________________________________________________________________________
Forshagakommun45mmRGBwebb
ÄGARE
Forshaga Fibernät AB ägs till 100 % av Forshaga kommun sedan 1 februari 2014. Bolaget bildades september 2009 och var första åren ett dotterbolag till Forshagabostäder AB.
Styrelse, verkställande direktör och revisorer (2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023)
Ledamöter i styrelsen, utsedda av Forshaga kommunfullmäktige, är:
Ordinarie styrelseledamöter
Sten Myreback ordförande (C)
Kenneth Eriksson vice ordförande (S)
Bertil Hagelin (S)
Annie Lindberg (M)
Mattias Op De Weegh (M)
Styrelsesuppleanter
Stefan Ögren (C)
Maria Norell (S)
Verkställande direktör
Anders Pettersson
Revisorer
Marcus Persson, ordinarie Auktoriserad revisor KPMG
Mattias Eriksson, suppleant Auktoriserad revisor KPMG
Lekmannarevisorer
Gunilla Björk, ordinarie
Ägaridé
Bolaget ska verka för kommunens utveckling genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster.
Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Forshaga kommun att äga bolaget.
Verksamhetsinriktning
Bolaget ska inom Forshaga kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Fibernätet skall vara ett öppet nät i syfte att erbjuda stor valfrihet, hög kapacitet och god ekonomi i nyttjandet av de tjänster som kan erbjudas i nätet.
Allmänt om verksamheten
Forshaga kommuns avsikt med bolaget är att långsiktigt främja utveckling och tillväxt i kommunen, genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster. Forshaga Fibernät tillhör MittNät AB, läs mer om det här.
Forshaga Fibernät tillhandahåller ett passivt, konkurrensneutralt nät till tjänsteleverantör som tecknar avtal om data-, tele- och TV-tjänster med kund. Kunder kan vara fastighetsägare, hyresgäster, företag, föreningar eller samfälligheter.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven. Beslut om utbyggnad av fibernätet grundar sig på dessa principer.
Generellt sett så har intresset för fiberanslutning ökat markant. Antalet anslutna hushåll kommer att vara fortsatt hög de kommande åren.
Kanalisationsstöd för kommuner och fiberföreningar är en fortsatt viktig katalysator för bolagets fortsatta utbyggnad av fibernätet utanför tätort.
Min tjänst har slutat fungera
Om dina fibertjänster slutar fungera ska du felanmäla det till din tjänsteleverantör (operatör). Gör en egen felsökning och titta på din tjänsteleverantörs hemsida om det är en driftstörning först, innan du tar kontakt. Forshaga Fibernät tar inte emot någon typ av felanmälningar utan allt sköts via din tjänsteleverantör.
Mitt Nät AB
Forshaga Fibernät tillhör Mitt Nät AB tillsammans med sex andra kommuner: Karlstad, Hammarö, Arvika, Munkfors, Åmål och Vansbro.

Samverkansbolaget Mitt Nät AB verkar för att stärka våra roller som egna nätägare och vi kommer att tillhandahålla ett öppet nät med stort utbud och valfrihet av tjänster för våra kunder.