Forshaga huvudbild
Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor om fiber och fiberutbyggnaden i kommunen. Observera att Forshaga Fibernät inte tar emot felanmälningar, alla typer av fel ska felanmälas direkt hos din tjänsteleverantör - se driftstatus för information om driftstopp och störningar.

Växel: 054-19 29 60 telefontid kl. 09.00-11.00 och 13.00-15:00

Besöksadress: Esplanaden 3, Forshaga
Postadress: Box 86, 667 22 Forshaga
E-post:
Anmälan om ägarbyte (nät- och serviceavgift)
Om du ska flytta behöver du meddela oss om ägarbyte. Skriv ut blanketten nedan och skicka in till oss, alternativt kontakta oss via telefon eller e-post.
Ladda ner blankett för Anmälan om ägarbyte här.
______________________________________________________________________________________________________________
ÄGARE
Forshaga Fibernät AB ägs till 100 % av Forshaga kommun sedan 1 februari 2014. Bolaget bildades september 2009 och var första åren ett dotterbolag till Forshagabostäder AB.
Styrelse, verkställande direktör och revisorer (2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023)
Ledamöter i styrelsen, utsedda av Forshaga kommunfullmäktige, är:
Ordinarie styrelseledamöter
Sten Myreback ordförande (C)
Kenneth Eriksson vice ordförande (S)
Bertil Hagelin (S)
Annie Lindberg (M)
Mattias Op De Weegh (M)
Styrelsesuppleanter
Stefan Ögren (C)
Maria Norell (S)
Vice Verkställande direktör
Torbjörn Falk
Revisorer
Marcus Persson, ordinarie Auktoriserad revisor KPMG
Mattias Eriksson, suppleant Auktoriserad revisor KPMG
Lekmannarevisorer
Gunilla Björk, ordinarie
Ägaridé
Bolaget ska verka för kommunens utveckling genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster.
Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Forshaga kommun att äga bolaget.
Verksamhetsinriktning
Bolaget ska inom Forshaga kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster. Fibernätet skall vara ett öppet nät i syfte att erbjuda stor valfrihet, hög kapacitet och god ekonomi i nyttjandet av de tjänster som kan erbjudas i nätet.
Allmänt om verksamheten
Forshaga kommuns avsikt med bolaget är att långsiktigt främja utveckling och tillväxt i kommunen, genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster. Forshaga Fibernät tillhör MittNät AB, läs mer om det här.
Forshaga Fibernät tillhandahåller ett passivt, konkurrensneutralt nät till tjänsteleverantör som tecknar avtal om data-, tele- och TV-tjänster med kund. Kunder kan vara fastighetsägare, hyresgäster, företag, föreningar eller samfälligheter.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av ägardirektiven. Beslut om utbyggnad av fibernätet grundar sig på dessa principer.
Generellt sett så har intresset för fiberanslutning ökat markant. Antalet anslutna hushåll kommer att vara fortsatt hög de kommande åren.
Kanalisationsstöd för kommuner och fiberföreningar är en fortsatt viktig katalysator för bolagets fortsatta utbyggnad av fibernätet utanför tätort.